Robocode WEB


HTML

Date: Apr 16, 2021

HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia dokumentów hipertekstowych.

Atrybuty

Większość atrybutów elementów składa się z par nazwa-wartość, rozdzielonych znakiem "=", zawartych w znaczniku otwierającym elementu, po jego nazwie. Wartość może być zawarta w pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach lub bez nich (o ile wartość nie zawiera spacji). W przeciwieństwie do atrybutów w postaci par nazwa-wartość istnieją atrybuty mające wpływ na element poprzez samo ich zawarcie w znaczniku otwierającym (np. ismap atrybut dla znacznika img).Atrybut id nadaje elementowi unikatowy identyfikator. Może on zostać użyty przez arkusze stylów do sprecyzowania wyglądu tego elementu lub przez skrypty np. do zmiany jego zawartości. Atrybut class służy do sklasyfikowania elementów dla celów prezentacyjnych


CSS

Date: Apr 23, 2021

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) – język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.

About me

Nazywam się Rafał Hernik, jestem instruktorem w szkole RoboCode Sp. z o.o. Na naszych zajęciach uczymy się takich rzeczy jak tworzenie gier komputerowych, stron internetowych oraz programowania w języku Python.


Follow me


Contact

email: rafalhernik98@gmail.com

phone: +48 429392348


Join us

Kursy programowania ROBOCODE